(The First International Conference on Mining and Related Industries Optimisation (MIOIR، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

(The First International Conference on Mining and Related Industries Optimisation (MIOIR

The First International Conference on Mining and Related Industries Optimisation

پوستر (The First International Conference on Mining and Related Industries Optimisation (MIOIR

(The First International Conference on Mining and Related Industries Optimisation (MIOIR در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،Gohar Zamin Iron Ore Mine Co - دانشگاه صنعتي اميركبير در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.