کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد، آذر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد

پوستر کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد

کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه اطلاع رساني ناركيش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مهندسی معدن، فلزات و مواد