اولین کنفرانس ملی بیوانفورماتیک در مطالعات سرطان، دی ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس ملی بیوانفورماتیک در مطالعات سرطان

First National Conference on Bioinformatics in Cancer Studies

پوستر اولین کنفرانس ملی بیوانفورماتیک در مطالعات سرطان

اولین کنفرانس ملی بیوانفورماتیک در مطالعات سرطان در تاریخ ۳۰ دی ۱۴۰۲ توسط ،پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بیوانفورماتیک در مطالعات سرطان مراجعه فرمایید.