دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده آبان 97

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده

Second International Conference on Media and Information Literacy

پوستر دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده به عنوان نهاد بنیادین اجتماعی با هدف تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده در عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای با تاکید بر رویکردهای آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی - پژوهشی و تجربی - کاربردی برگزار می شود. 

 

اهداف:

•    ارتقای سطح بینش، ادراک و آگاهی خانواده ها، والدین، مربیان و فرزندان در بهره برداری هوشمندانه، صحیح و مؤثر از رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی؛

•    بسترسازی، ایجاد و ارتقای محیط رسانه ای سالم، مفید و ایمن برای اطمینان بخشی و اعتماد افزایی کاربران به خصوص خانواده ها و متصدیان تعلیم و تربیت به زیست بوم رسانه ای کشور؛

•    توانمندسازی اقشار مختلف جامعه به خصوص خانواده ها از طریق معرفی فرصت ها و تهدیدهای رسانه های جمعی، رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای و گسترش شناخت، چگونگی دسترسی و کاربرد هدفمند و مدیریت مصرف رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی؛

•    توسعه و بهبود سطح مطالعات و کاربست سیاستگذاری برای تصمیم سازی های مقتضی در عرصه سواد رسانه ای و اطلاعاتی در ارکان حاکمیتی، سیاستگذاران، قانونگذاران و مجریان اعم از دستگاه های اجرایی، نظارتی، تقنینی، امنیتی، انتظامی و قضائی؛

•    ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی بومی برای افزایش مهارت های عمومی در زمینه استفاده از رسانه های جمعی، رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای

بخش اول) علمی - پژوهشی

 

موضوعات و محورها

الف: توانمندسازی

-    نقش خانواده در توانمندسازی استفاده از فضای مجازی؛

-    رژیم مصرف رسانه ای و توانایی هدفمندسازی استفاده از اطلاعات در خانواده؛

-    رویکردهای تربیتی به سواد رسانه ای و اطلاعاتی در فضای مجازی؛

-    نقش خانواده در سرگرم آموزی (Edutainment) و سواد بازی های رایانه ای؛

-    مسئولیت اجتماعی والدین در نهادینه سازی سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    ضرورت توجه خانواده بر بهره مندی از فضای مجازی سالم، مفید و ایمن بر اساس استانداردهای شامد؛

-    ضرورت توجه خانواده بر مدیریت مصرف بازی های رایانه ای بر اساس رتبه بندی بازی های رایانه ای (اسرا)

ب: سبک زندگی

-    سواد رسانه ای و تفکر انتقادی در سبک زندگی؛

-    سواد رسانه ای، فضای مجازی و شکاف نسلی؛

-    والدین و انتشار تصاویر خانوادگی در شبکه های اجتماعی، تبعات و تدوین معیارها؛

-    سواد رسانه ای و اطلاعاتی خانواده و تأثیر آن بر مدیریت مصرف رسانه ای فرزندان؛

-    سواد رسانه ای و اطلاعاتی در مواجهه با بدافزارها؛

پ: آموزش

-    بررسی شیوه های آموزش ممنوعیت های تولید و انتشار محتوای دیجیتال در فضای مجازی؛

-    آمورش مهارت های سواد رسانه ای و اطلاعاتی در خانواده؛

-    نقد و بررسی کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم متوسطه؛

-    نقش نظام آموزش رسمی کشور در زمینه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    مطالعات سیاستگذاری در زمینه آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی برای خانواده؛

-    راهکارهای ایفای نقش اولیا و مربیان در استفاده بهینه از فضای مجازی؛

-    تربیت رسانه ای و تربیت آنلاین در خانه و مدرسه؛

-    مطالعات تطبیقی و مرور تجارب موفق کشورهای مختلف دنیا در خصوص آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    بررسی اسناد بین المللی درحوزه آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی

ت: دین و اخلاق

-    مفهوم سازی و تبیین سواد رسانه ای و اطلاعاتی بومی؛

-    بررسی آموزه های دینی در حوزه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    ضرورت توجه به اخلاق حرفه ای و سیاستگذاری ها و  تصمیم سازی های سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛ 

-    زیست اخلاقی و سواد رسانه ای و اطلاعاتی در فضای مجازی؛

-    سواد رسانه ای و اطلاعاتی، تربیت اخلاقی و آموزش های شهروندی؛

بخش دوم) تجربی - کاربردی

-    تجربه نگاری های حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی بر اساس موضوعات و محورهای بخش علمی – پژوهشی؛

-    تولیدات رسانه ای (مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    تولیدات هنری (پوستر، اینفوگرافی و ...) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی