دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده، آبان ماه 97

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده

Second International Conference on Media and Information Literacy

پوستر دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده مراجعه فرمایید.


دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده به عنوان نهاد بنیادین اجتماعی با هدف تبیین نقش و جایگاه مهم خانواده در عصر اطلاعات و جامعه شبکه ای با تاکید بر رویکردهای آموزشی، شناختی و تربیتی در دو بخش علمی - پژوهشی و تجربی - کاربردی برگزار می شود. 

 

اهداف:

•    ارتقای سطح بینش، ادراک و آگاهی خانواده ها، والدین، مربیان و فرزندان در بهره برداری هوشمندانه، صحیح و مؤثر از رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی؛

•    بسترسازی، ایجاد و ارتقای محیط رسانه ای سالم، مفید و ایمن برای اطمینان بخشی و اعتماد افزایی کاربران به خصوص خانواده ها و متصدیان تعلیم و تربیت به زیست بوم رسانه ای کشور؛

•    توانمندسازی اقشار مختلف جامعه به خصوص خانواده ها از طریق معرفی فرصت ها و تهدیدهای رسانه های جمعی، رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای و گسترش شناخت، چگونگی دسترسی و کاربرد هدفمند و مدیریت مصرف رسانه ها و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی؛

•    توسعه و بهبود سطح مطالعات و کاربست سیاستگذاری برای تصمیم سازی های مقتضی در عرصه سواد رسانه ای و اطلاعاتی در ارکان حاکمیتی، سیاستگذاران، قانونگذاران و مجریان اعم از دستگاه های اجرایی، نظارتی، تقنینی، امنیتی، انتظامی و قضائی؛

•    ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی بومی برای افزایش مهارت های عمومی در زمینه استفاده از رسانه های جمعی، رسانه های دیجیتال و بازی های رایانه ای

بخش اول) علمی - پژوهشی

 

موضوعات و محورها

الف: توانمندسازی

-    نقش خانواده در توانمندسازی استفاده از فضای مجازی؛

-    رژیم مصرف رسانه ای و توانایی هدفمندسازی استفاده از اطلاعات در خانواده؛

-    رویکردهای تربیتی به سواد رسانه ای و اطلاعاتی در فضای مجازی؛

-    نقش خانواده در سرگرم آموزی (Edutainment) و سواد بازی های رایانه ای؛

-    مسئولیت اجتماعی والدین در نهادینه سازی سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    ضرورت توجه خانواده بر بهره مندی از فضای مجازی سالم، مفید و ایمن بر اساس استانداردهای شامد؛

-    ضرورت توجه خانواده بر مدیریت مصرف بازی های رایانه ای بر اساس رتبه بندی بازی های رایانه ای (اسرا)

ب: سبک زندگی

-    سواد رسانه ای و تفکر انتقادی در سبک زندگی؛

-    سواد رسانه ای، فضای مجازی و شکاف نسلی؛

-    والدین و انتشار تصاویر خانوادگی در شبکه های اجتماعی، تبعات و تدوین معیارها؛

-    سواد رسانه ای و اطلاعاتی خانواده و تأثیر آن بر مدیریت مصرف رسانه ای فرزندان؛

-    سواد رسانه ای و اطلاعاتی در مواجهه با بدافزارها؛

پ: آموزش

-    بررسی شیوه های آموزش ممنوعیت های تولید و انتشار محتوای دیجیتال در فضای مجازی؛

-    آمورش مهارت های سواد رسانه ای و اطلاعاتی در خانواده؛

-    نقد و بررسی کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم متوسطه؛

-    نقش نظام آموزش رسمی کشور در زمینه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    مطالعات سیاستگذاری در زمینه آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی برای خانواده؛

-    راهکارهای ایفای نقش اولیا و مربیان در استفاده بهینه از فضای مجازی؛

-    تربیت رسانه ای و تربیت آنلاین در خانه و مدرسه؛

-    مطالعات تطبیقی و مرور تجارب موفق کشورهای مختلف دنیا در خصوص آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    بررسی اسناد بین المللی درحوزه آموزش سواد رسانه ای و اطلاعاتی

ت: دین و اخلاق

-    مفهوم سازی و تبیین سواد رسانه ای و اطلاعاتی بومی؛

-    بررسی آموزه های دینی در حوزه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    ضرورت توجه به اخلاق حرفه ای و سیاستگذاری ها و  تصمیم سازی های سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛ 

-    زیست اخلاقی و سواد رسانه ای و اطلاعاتی در فضای مجازی؛

-    سواد رسانه ای و اطلاعاتی، تربیت اخلاقی و آموزش های شهروندی؛

بخش دوم) تجربی - کاربردی

-    تجربه نگاری های حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی بر اساس موضوعات و محورهای بخش علمی – پژوهشی؛

-    تولیدات رسانه ای (مستند، فیلم کوتاه، انیمیشن، بازی های رایانه ای و ...) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی؛

-    تولیدات هنری (پوستر، اینفوگرافی و ...) در حوزه سواد رسانه ای و اطلاعاتی

 مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده