همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)، آذر ماه ۱۳۹۸

همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)

1m national conference of 100 years of academic midwifery in iran 2019

پوستر همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)

همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران) در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،دانشكده پرستاري مامايي و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)