همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)، آذر ماه 98

همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)

1m national conference of 100 years of academic midwifery in iran 2019

پوستر همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)

همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران) در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشکده پرستاری مامایی و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران) مراجعه فرمایید.


محورهای همایش

زایمان ایمن

بارداری پرخطر

جنبه های روانشناختی در بارداری

سلامت جنسی

سلامت باروری و فرزندآوری

جنبه های اجتماعی و فرهنگی مامایی

نقش ماما در دفاع از حقوق زنان

اخلاق حرفه ای و ارتباطات

عفونتهای شایع ژنیتال در زنان

جایگاه مامایی در نظام سلامت

نقش ماما در بحران و بلایای طبیعی

ارتقای کیفیت خدمات ماماییمقالات پذیرش شده در همایش کشوری مامایی و سلامت زنان( به مناسبت صد سال مامایی آکادمیک در ایران)