اولین همایش ملی میکروب شناسی، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی میکروب شناسی

First National Symposium on Microbiology

پوستر اولین همایش ملی میکروب شناسی

اولین همایش ملی میکروب شناسی در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نایین،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نائين در شهر نایین برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی میکروب شناسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی میکروب شناسی