سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران، خرداد ماه ۱۳۹۶

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

The 3rd National Conference of Applied Microbiology

پوستر سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران

سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه مازندران در شهر بابلسر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی میکروبیولوژی کاربردی ایران