همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی، مهر ماه ۱۳۹۲

همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی

پوستر همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی

همایش ملی سبک زندگی در تمدن سازی نوین اسلامی در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه جامع امام حسین،دانشگاه امام حسين (ع) در شهر کرمان برگزار گردید.