اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، خرداد ماه ۱۳۸۷

اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

The first national conference on new technologies in the construction industry

پوستر اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط ،دبيرخانه دائمي فن آوري هاي نوين صنعت ساختمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان