اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان خرداد 87

اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

پوستر اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان برگزار گردید.


محورهای همایش:

ایمنی و حریق

انرژی ومعماری پایدار

سازه و زلزله