اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان برگزار گردید.


محورهای همایش:

ایمنی و حریق

انرژی ومعماری پایدار

سازه و زلزله