اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، خرداد ماه 87

اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

پوستر اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط دبیرخانه دائمی فن آوری های نوین صنعت ساختمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

ایمنی و حریق

انرژی ومعماری پایدار

سازه و زلزلهمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان