اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان، خرداد ماه ۱۳۸۷

اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

پوستر اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان

اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان در تاریخ ۹ خرداد ۱۳۸۷ توسط ،دبيرخانه دائمي فن آوري هاي نوين صنعت ساختمان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فن آوری های نوین صنعت ساختمان