کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی، آذر ماه ۱۳۹۵

کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی

The first High Tech-Medical congress

کنگره بین المللی فناوری های نوین پزشکی در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۵ توسط ،انجمن علمی اطلاعات بهداشتی و زیست پزشکیدفتر توسعه فناوري هاي سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، سازمان نظام پزشكي، دانشگاه صنعتي اميركبير، انجمن علمي اطلاع رساني زيست پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.