سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز

Third International Health Congress in Shiraz

پوستر سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز

سومین کنگره بین المللی سلامت همراه شیراز در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،مركز تحقيقات سياستگذاري سلامتدانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس، مركز رشد فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي شيراز در شهر شیراز برگزار گردید.