همایش ملی نقش مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی

همایش ملی نقش مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی

The Role of Management and Human Resources Empowerment in Resistive Economic

پوستر همایش ملی نقش مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی

همایش ملی نقش مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سروستان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


 علت نام­گذاری سال ۱۳۹۵ از سوی مقام معظم رهبری به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل»، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سروستان با همکاری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی یک همایش ملی با عنوان نقش مدیریت و توانمندسازی منابع انسانی در اقتصاد مقاومتی برگزار خواهد کرد. مقرر بود که این همایش در اسفندماه برگزار شود، اما به علت درخواست پژوهشگران و دانشجویان محترم مدت زمان پذیرش مقاله تمدید و همایش در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶ برگزار خواهد شد.

 

محورهای همایش:

نقش استراتژیک مدیریت منابع انسانی در تحقق اقتصاد مقاومتی
       الف : همسو سازی استراتژی مدیریت منابع انسانی با استراتژی سازمان
        ب : برنامه ریزی منابع انسانی در سطح ملی و وزارتخانه ها در جهت اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی  

مدل های تعالی منابع انسانی و استاندارد سازی در حوزه اقتصاد مقاومتی 
      الف : اقتصاد آموزش در توسعه منابع انسانی
       ب : افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش مهارت خلاقیت و تجربه
       ج : بررسی تاثیرات توانمند سازی سرمایه انسانی و فرهنگ سازمانی در جهت سیاستهای 
            اقتصاد مقاومتی

مدیریت منابع انسانی الکترونیک و چالش ها و افقهای پیش رو
       الف : مدیریت مخاطرات اقتصادی با واکنش هوشمند و فعال در مقابل مخاطرات

مدیریت تحول و اقتصاد مقاومتی 
       الف : دانشگاه کارآفرین و ارزش آفرین 
        ب : نقش کارآفرینی در تحقق اقتصاد مقاومتی 
        ج : تولید صنایع دستی بومی در راستای اقتصاد مقاومتی 

زمینه ها و الزامات اقتصاد دانش بنیان و نقش منابع انسانی و نخبگان ملی در تحقق آن
      الف : مدیریت دانش و اقتصاد مقاومتی 
        ب : نقش استاندارد سازی محصولات و خدمات دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی 
        ج : نقش مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی