اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها، خرداد ماه ۱۴۰۱

اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها

The first national conference on the application of accounting knowledge and principles in entrepreneurship and businesses

پوستر اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها

اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی، مدیریت صنعتی اردبیلمرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد و شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی کاربرد دانش و اصول حسابداری در کارآفرینی و کسب و کارها