اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)، آبان ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)

First National Conference on Management and Control of Blood-Transmitted Infections (Fifth Mashhad Hepatitis Conference)

پوستر اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)

اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد) در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۷ توسط جهاد دانشگاهی،مركز تحقيقات عفونت‌هاي منتقله از خون جهاددانشگاهي خراسان رضويدانشگاه علوم پزشكي مشهد، دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله، شبكه هپاتيت ايران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت و کنترل عفونت های منتقله از خون (پنجمین کنفرانس هپاتیت مشهد)