پنجمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار، آبان ماه ۱۴۰۲

پنجمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

The fifth international conference on management, accounting and economics in sustainable development

پوستر پنجمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار

پنجمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۲ توسط ،شرکت داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار