اولین کنفرانس ملی دولت همراه، دی ماه ۱۳۸۸

اولین کنفرانس ملی دولت همراه

1st Conference of Mobile Government

اولین کنفرانس ملی دولت همراه در تاریخ ۹ دی ۱۳۸۸ توسط ،سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی دولت همراه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی دولت همراه