اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی، آذر ماه ۱۳۹۸

اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی

First National Conference on New Technologies in Chemical Engineering and Biosciences

پوستر اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی

اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸ توسط ،انجمن توسعه علوم و فناوري هاي نوين ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی فناوری های نوین در حوزه مهندسی شیمی و علوم زیستی