اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن، آبان ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن

The first international conference on fundamental research in metallurgical, mechanical and mining engineering

پوستر اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن

اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن در تاریخ ۲۵ آبان ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی متالورژی، مکانیک و معدن