همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی

Regional Conference on Civil and Water and Energy Crisis

همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشكين شهر در شهر مشگین شهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش منطقه ای عمران و بحران آب و انرژی