اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

پوستر اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده،دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده در شهر آباده برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی