اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی، آذر ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی

National Conference on Business Administration with an emphasis on supporting Iranian goods and services

پوستر اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی

اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده،دانشگاه آزاد اسلامي واحد آباده در شهر آباده برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مدیریت با تاکید بر حمایت از کالا و خدمات ایرانی