کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و بانکداری نوین، اسفند ماه ۱۳۹۷

کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و بانکداری نوین

International Conference on Management,Economics and New Banking

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و بانکداری نوین

کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و بانکداری نوین در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،شركت همايش آروين البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و بانکداری نوین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت حسابداری اقتصاد و بانکداری نوین