پنجمین همایش آموزش معماری، آذر ماه ۱۳۹۳

پنجمین همایش آموزش معماری

Fifth Conference on Architectural Education

پوستر پنجمین همایش آموزش معماری

پنجمین همایش آموزش معماری در تاریخ ۹ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تهران،دانشكده معماري دانشگاه تهران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش آموزش معماری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش آموزش معماری