کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران

کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران

پوستر کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران

کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
مسکن ایرانی – اسلامی
امنیت در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
هویت در معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
ضوابط و مقررات و معماری ایرانی- اسلامی
کالبد معماری ایرانی- اسلامی
مبانی نظری معماری ایرانی- اسلامی
نقش شهرداری­ها و سیاست گذاران در اجرایی­کردن مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
آسیب شناسی مشارکت عمومی در امور شهری شهر ایرانی- اسلامی
بررسی معیارهای کالبدی- فضایی معماری ایرانی- اسلامی در مسکن روستایی و شهری
منظر و سیمای شهر ایرانی- اسلامی در عصر امروز
معماری ایرانی- اسلامی پایدار و سلامت
المان های شهری و گرافیک محیطی و معماری خیابانی(نمای ساختمان) در سیمای شهر ایرانی- اسلامی 
مدل های موفق احیای مسکن ایرانی – اسلامی و زندگی و سلامت
نقش معانی و مفاهیم در شکل‌گیری شهرسازی و معماری ایران
نقش آموزه های دینی در شکل‌گیری معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی
ارزش ها، مبانی و مفاهیم معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر
نمودهای معماری و شهرسازی سنتی اسلامی در معماری شهرهای ایرانی
مصادیق و الگوهای معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی در عصر امروز
گردشگری و توسعه پایدار در شهر ایرانی- اسلامی
الگوهای کالبدی و غیرکالبدی توسعه شهر ایرانی- اسلامی
بررسی تطبیقی معماری عصر حاضر با ویژگی های معماری ایرانی- اسلامی
دستیابی به الگوهای ساخت­وساز پایدار با بکارگیری ساختمایه ­­های بومی
جایگاه فرهنگ و رفتارهای اجتماعی در شهرهای ایرانی- اسلامی
نقد نظریه های معماری اسلامی
نقد  آثار معماری با رویکردهای زندگی ایرانی- اسلامی
مصالح، نمادها، سمبل ها و تزئینات در معماری ایرانی- اسلامی
سایر موضوعات مرتبط با معماری و شهرسازی ایرانی-اسلامی

بافت ها و آثار تاریخی           
شناخت و معرفی بناها و بافت های تاریخی با استفاده از فنون نوین
بهسازی و مقاوم سازی بافت­های تاریخی
مستند سازی در بافتهای تاریخی
بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی (چالش ها و راهکارها)
تاثیر تکنولوژی­های جدید در حفظ بافت تاریخی شهر
حفظ هویت شهری در بهسازی بافت­های فرسوده
شناخت ابزارهای کنترل و حفاظت شهرهای تاریخی
شهرهای تاریخی ایران
ساختار اجتماعی شهرهای تاریخی ایران
توانمندسازی و ایمن سازی اجتماعی شهرهای تاریخی ایران
تجارب جهانی در باب توسعه و حفاظت در بافتهای تاریخی
ارزش شهرها و بافتهای تاریخی
مبانی مداخله در بافتهای سنتی
مباحث نظری و مفهومی بافت های فرسوده
بافت های فرسوده و ابعاد مدیریتی
بافت های فرسوده و ابعاد اجتماعی - فرهنگی 
بافت های فرسوده ، ابعاد کالبدی - فضائی 
بافت های فرسوده ، ابعاد جغرافیائی - زیست محیطی 
بافت های فرسوده ، ابعاد اقتصادی
بافت های فرسوده و گردشگری
بافت های فرسوده و پدافند غیرعامل
روشهای  بهسازی ومقاوم سازی سازه ها در بافتهای فرسوده شهری و کاهش خطرپذیری
تاثیرمرمت بافت ها وآثار تاریخی بانگرش به حفظ هویت آثارو جلب گردشگران
تکنولوژری جدید ساخت در بافتهای فرسوده شهری
عوامل هویت بخش بافتهای فرسوده و تاریخی شهر
سایر موضوعات مرتبط با بافت ها و آثار تاریخی

معماری و شهرسازی بومی ایران

گونه شناسی معماری بومی
معماری بومی شهرها و روستاهای ایران
پایداری در معماری وشهرسازی بومی ایران
ذهنیت، عینیت و روند در معماری بومی ایران
ماندگاری در معماری بومی وسنتی ایران
افق های معماری و شهرسازی بومی ایران
تأثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری بومی
جایگاه هویت و تدوین الگوهای ارزشی در بناهای بومی
بررسی معیارهای کالبدی -  فضایی در معماری و شهرسازی بومی
اصول و مفاهیم معماری بومی
شیوه های فرایند طراحی معماری بومی
تاثیر فرهنگ بر معماری و شهرسازی بومی
اهمیت اقتصاد بر معماری و شهرسازی بومی
تاثیر اقلیم بر معماری بومی
اهمیت تکنیک های ساخت معماری بومی بر معماری پایدار
تاثیر مولفه های کالبدی  و محیطی  بر معماری بومی و نقش آن در معماری حال و گذشته
تاثیر مولفه های اجتماعی بر معماری بومی و نقش آن در معماری حال و گذشته
شیوه های خاص کاربرد مصالح در معماری بومی و تلفیق آن با تکنولو‍ژی امروزی
گوناگونی معماری بومی در فرهنگهای مختلف
سایر موضوعات مرتبط با معماری بومی

گردشگری و میراث فرهنگی
باستان شناسی وگردشگری
تأثیر معماری شهری در راهبرد گردشگری فرهنگی
راهبردهای توسعه پایدار گردشگری
فرهنگ و گردشگری مذهبی
گردشگری،میراث شهری ومعماری منظر
گردشگری،طبیعت گردی ومدیریت اکوسیستم های طبیعی و اقلیم وآب وهوا
جغرافیا و گردشگری
گردشگری و جامعه شناسی فرهنگی
گردشگری و فرهنگ
گردشگری وبرنامه ریزی توسعه پایدار
گردشگری، فرهنگ و توسعه
گردشگری،توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
گردشگری، هویت و میراث فرهنگی
ارزیابی طرحهای توسعه جهانگردی
معماری،گردشگری ومیراث شهری
مدیریت شهری و توسعه گردشگری
گردشگری درمناطق حفاظت شده، پارک های ملی وجنگلی
آمایش سرزمین و گردشگری 
گردشگری وموزه ها وموسیقی های محلی وصنایع دستی
مشکلات،موانع ونیازهای صنعت توریسم در ایران
جغرافیا، گردشگری و توسعه شهری، روستایی و عشایری
گردشگری، ارتباطات ، حمل و نقل و فناوری اطلاعات
تحلیل‎رفتاری‎جهانگردی‎وتعامل‎فرهنگی
گردشگری،نظم وامنیت و توسعه مناطق مرزی ومناطق محروم
گردشگری ،کشاورزی ومحیط زیست پایدارش
ارزیابی پیامدهای طرح ها وپروژه های گردشگری
سایر موضوعات مرتبط با گردشگری و میراث فرهنگیمقالات پذیرش شده در کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران