کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران

پوستر کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران

کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس پژوهشهای معماری و شهرسازی اسلامی و تاریخی ایران