اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم میان رشته ای، آذر ماه ۱۴۰۱

اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم میان رشته ای

The First National Materials Engineering & Interdisciplinary Science Conference

پوستر اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم میان رشته ای

اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم میان رشته ای در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم میان رشته ای مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم میان رشته ای