نخستین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی مکانیک و سازه، تیر ماه ۱۴۰۱

نخستین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی مکانیک و سازه

The first national conference on new technologies in mechanical and structural engineering

پوستر نخستین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی مکانیک و سازه

نخستین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی مکانیک و سازه در تاریخ ۲۳ تیر ۱۴۰۱ توسط دانشگاه پیام نور واحد شیراز، کانون فرهنگی تبلیغی نواندیشان در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی مکانیک و سازه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس ملی فناوریهای نوین در مهندسی مکانیک و سازه