نخستین همایش نوآوری ها و پژوهش های نوین آموزشی و پژوهشی در مدارس فردا، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

نخستین همایش نوآوری ها و پژوهش های نوین آموزشی و پژوهشی در مدارس فردا

The first conference of innovations and new educational and research researches in tomorrow's schools

پوستر نخستین همایش نوآوری ها و پژوهش های نوین آموزشی و پژوهشی در مدارس فردا

نخستین همایش نوآوری ها و پژوهش های نوین آموزشی و پژوهشی در مدارس فردا در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط ،اداره آموزش و پرورش منطقه انگوران در شهر زنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.