دومین کنگره ی بین المللی MS، فروردین ماه ۱۳۹۶

دومین کنگره ی بین المللی MS

The Secound International Razavi Congress of Multiple Sclerosis

پوستر دومین کنگره ی بین المللی MS

دومین کنگره ی بین المللی MS در تاریخ ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ توسط ،بيمارستان فوق تخصص رضوي مشهد در شهر مشهد برگزار گردید.