همایش ملی گیاهان دارویی و پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن، خرداد ماه ۱۳۸۹

همایش ملی گیاهان دارویی و پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن

National medicinal plants samposiom

همایش ملی گیاهان دارویی و پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند،دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید.