اولین همایش بین المللى زمین شناسى پزشکى، خرداد ماه ۱۳۸۹

اولین همایش بین المللى زمین شناسى پزشکى

اولین همایش بین المللى زمین شناسى پزشکى در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۸۹ توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،گروه زمين شناسى پزشكى سازمان زمين شناسى و اكتشافات معدنى در شهر تهران برگزار گردید.