اولین کنگره کشوری و چهارمین همایش پژوهشی دانشجویی درمانهای زیبایی با تاکید بر روش های نوین، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

اولین کنگره کشوری و چهارمین همایش پژوهشی دانشجویی درمانهای زیبایی با تاکید بر روش های نوین

پوستر اولین کنگره کشوری و چهارمین همایش پژوهشی دانشجویی درمانهای زیبایی با تاکید بر روش های نوین

اولین کنگره کشوری و چهارمین همایش پژوهشی دانشجویی درمانهای زیبایی با تاکید بر روش های نوین در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان،دانشگاه علوم پزشكي گيلان برگزار گردید.