اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در برق، کامپیوتر و مکانیک، شهریور ماه ۱۴۰۲

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در برق، کامپیوتر و مکانیک

The first international research conference in electricity, computer and mechanics

پوستر اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در برق، کامپیوتر و مکانیک

اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در برق، کامپیوتر و مکانیک در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،انجمن مدیریت دانش ایران پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در برق، کامپیوتر و مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در برق، کامپیوتر و مکانیک