اولین همایش داخلی مکانیک، آذر ماه ۱۳۹۳

اولین همایش داخلی مکانیک

پوستر اولین همایش داخلی مکانیک

اولین همایش داخلی مکانیک در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش داخلی مکانیک مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش داخلی مکانیک