چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی، بهمن ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی

Fourth National Congress of Mechanical Engineering and Chemical Engineering

پوستر چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی

چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره ملی مهندسی مکانیک و مهندسی شیمی