اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی

اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی

اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر علی آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین کنفرانس مهندسی‌ پزشکی، مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی با هدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظر علمی و کاربردی در زمینه های مختلف مهندسی پزشکی و مجموعه مهندسی برق و کامپیوتر و اهمیت و کاربرد آنها در پزشکی در دیماه 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول برگزار خواهد شد. امید است که این همایش با مشارکت موثر محققان و صاحبنظران از نقاط مختلف کشور و با تخصصهای گوناگون راهگشای فردایی بهتر برای سرزمین مقدسمان ایران باشد.

 


محورهای کنفرانس:

-پردازش سیگنالهای حیاتی
-پردازش سیگنالهای دیجیتال
-تصویربرداری و پردازش تصاویر پزشکی
-مدلسازی سامانه های زیستی
-انفورماتیک زیستی و پزشکی از راه دور (تله مدیسین)
-ابزار دقیق پزشکی
-تجهیزات پزشکی
-سیستمها، تجهیزات و فناوریهای تشخیصی-درمانی سلامت
-مهندسی پزشکی (آموزش، صنعت ، جامعه)
-حسابگری زیستی و بیولوژی سیستمی
-مهندسی عصب و توانبخشی
-بیومتریک و اندازه گیری زیستی
-تشخیص الگو
-شبکه های سنسوری
-سیستمهای فراپهن باند در پزشکی
-مدارهای پردازش و ابزار دقیق
-و سایر زمینه های مرتبط با مهندسی پزشکی، مهندسی برق و کامپیوترمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی