اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی، دی ماه 94

اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی

پوستر اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی

اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی در تاریخ ۲ دی ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر علی آباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی مراجعه فرمایید.


اولین کنفرانس مهندسی‌ پزشکی، مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی با هدف گسترش مرزهای دانش و تبادل نظر علمی و کاربردی در زمینه های مختلف مهندسی پزشکی و مجموعه مهندسی برق و کامپیوتر و اهمیت و کاربرد آنها در پزشکی در دیماه 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول برگزار خواهد شد. امید است که این همایش با مشارکت موثر محققان و صاحبنظران از نقاط مختلف کشور و با تخصصهای گوناگون راهگشای فردایی بهتر برای سرزمین مقدسمان ایران باشد.

 


محورهای کنفرانس:

-پردازش سیگنالهای حیاتی
-پردازش سیگنالهای دیجیتال
-تصویربرداری و پردازش تصاویر پزشکی
-مدلسازی سامانه های زیستی
-انفورماتیک زیستی و پزشکی از راه دور (تله مدیسین)
-ابزار دقیق پزشکی
-تجهیزات پزشکی
-سیستمها، تجهیزات و فناوریهای تشخیصی-درمانی سلامت
-مهندسی پزشکی (آموزش، صنعت ، جامعه)
-حسابگری زیستی و بیولوژی سیستمی
-مهندسی عصب و توانبخشی
-بیومتریک و اندازه گیری زیستی
-تشخیص الگو
-شبکه های سنسوری
-سیستمهای فراپهن باند در پزشکی
-مدارهای پردازش و ابزار دقیق
-و سایر زمینه های مرتبط با مهندسی پزشکی، مهندسی برق و کامپیوترمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی پزشکی،مهندسی برق و کامپیوتر با محوریت اندازه گیریهای پزشکی-زیستی