همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

National Conference on Management and E-Business with a Resistance Economics Approach

پوستر همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی فردوس مشهد،موسسه آموزش عالي فردوس مشهد در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی مدیریت و کسب و کار الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی