اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا، دی ماه ۱۳۹۷

اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا

The first national congress of new findings in mechanical engineering and aerospace

پوستر اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا

اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس و با حمايت انجمن ها و گروههاي آموزشي دانشگاههاي كشور در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی تازه یافته ها در مهندسی مکانیک و هوافضا