کنگره ملی مدیریت و حسابداری در توسعه اقتصادی، آبان ماه ۱۳۹۸

کنگره ملی مدیریت و حسابداری در توسعه اقتصادی

National Congress on Management and Accounting in Economic Development

پوستر کنگره ملی مدیریت و حسابداری در توسعه اقتصادی

کنگره ملی مدیریت و حسابداری در توسعه اقتصادی در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸ توسط ،موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي فضيلت سمنان در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.