کنفرانس مدیریت،کارآفرینی و حسابداری، آذر ماه ۱۳۹۷

کنفرانس مدیریت،کارآفرینی و حسابداری

Management, Entrepreneurship and Accounting Conference

پوستر کنفرانس مدیریت،کارآفرینی و حسابداری

کنفرانس مدیریت،کارآفرینی و حسابداری در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۷ توسط ،شركت مهندسين مشاور ژئودالامپر در شهر جزیره کیش برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس مدیریت،کارآفرینی و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس مدیریت،کارآفرینی و حسابداری