اولین سمپوزیوم اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی، خرداد ماه ۱۳۹۷

اولین سمپوزیوم اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

The first Symposium on Muscular Disorders, Stem Cells and Medical Reconstruction

پوستر اولین سمپوزیوم اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

اولین سمپوزیوم اختلالات عضله، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ توسط ،انجمن علمی طب فیزیک توانبخشی و الکترودیاگنوز ایرانبيمارستان شهيد مدرسانجمن طب فيزيكي، توانبخشي و الكترودياگنوز ايران، ستاد توسعه علوم وفناوري هاي سلول هاي بنيادي، رياست جمهوري معاونت علمي و فناوري در شهر تهران برگزار گردید.