نخستین همایش روش های نوین در مدیریت، توسعه و نگهداری فضای سبز در کارخانجات، مناطق و شهرک های صنعتی، اسفند ماه ۱۳۹۶

نخستین همایش روش های نوین در مدیریت، توسعه و نگهداری فضای سبز در کارخانجات، مناطق و شهرک های صنعتی

The first conference on new ways of managing, developing and maintaining green spaces in factories, industrial areas and settlements

پوستر نخستین همایش روش های نوین در مدیریت، توسعه و نگهداری  فضای سبز  در کارخانجات، مناطق و شهرک های صنعتی

نخستین همایش روش های نوین در مدیریت، توسعه و نگهداری فضای سبز در کارخانجات، مناطق و شهرک های صنعتی در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،موسسه ره آوران آفاق صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش روش های نوین در مدیریت، توسعه و نگهداری فضای سبز در کارخانجات، مناطق و شهرک های صنعتی مراجعه فرمایید.