کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی

پوستر کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی

کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،مركز توسعه آموزشهاي نوين ايران (متانا) برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران -مالزی