همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، اسفند ماه ۱۳۹۵

همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

پوستر همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران

همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه برگزار كننده همايش هاي توسعه محور دانش و فناوري سام ايرانيان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران