همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران، آبان ماه ۱۴۰۱

همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

National Conference on Research and Correction of Iranian Manuscripts

پوستر همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران

همایش ملی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۱ توسط دانشگاه تهران،انجمن علمی تحقیق و تصحیح نسخه های خطی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.