کنفرانس بین المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری، مرداد ماه ۱۴۰۱

کنفرانس بین المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری

International Conference on Media, Communications and Cyber Governance

پوستر کنفرانس بین المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری

کنفرانس بین المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علامه طباطبائی، دانشگاه تهران،باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه یونسکو ـ ایرانکمیسیون ملی یونسکو ایرانفدراسیون باشگاههای یونسکو ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.