اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، آذر ماه ۱۳۹۲

اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

The first conference on sustainable development with the approach of improving the business environment

پوستر اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۲ توسط ،اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان رضوي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار