کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری، آذر ماه ۱۳۹۶

کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری

International Conference on Management

کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری