اولین همایش دانشجویی زیست-پزشکی، آبان ماه ۱۳۸۹

اولین همایش دانشجویی زیست-پزشکی

The first biomedical student conference

پوستر اولین همایش دانشجویی زیست-پزشکی

اولین همایش دانشجویی زیست-پزشکی در تاریخ ۳ آبان ۱۳۸۹ توسط دانشگاه پیام نور واحد اصفهان،حوزه انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه پيام نور مركز اصفهان در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش دانشجویی زیست-پزشکی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش دانشجویی زیست-پزشکی