کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران

National Conference on New Technologies in Mechanical and Electrical Engineering of Iran

پوستر کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران

کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دانشكده آموزش عالي راهيان نوين دانش -موسسه آموزش عالي غير دولتي و غير انتفاعي علوم و فناوري سپاهان -انجمن توسعه علوم و فناوري هاي ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی مکانیک و برق ایران